BO 2020 IV Edycja

ROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (2020):

BUDŻET MŁODYCH – do 26. roku życia

1. W zdrowym ciele – zdrowy duch. Siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Elizy Orzeszkowej 

BUDŻET DOJRZAŁYCH – od 26. do 60. roku życia

1. Siłownia zewnętrzna na placu przy boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3

2. Wymiana okien i montaż rolet zewnętrznych w siedzibie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane i ich Przyjaciół przy ul. Traugutta 77b w Zgorzelcu

3. Organizacja aqua aerobiku dla mieszkańców miasta

4. Budowa 4 miejsc parkingowych na drodze wewnętrznej przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu

5. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Al. Ujazdowska

BUDŻET DOŚWIADCZONYCH – powyżej 60. roku życia

1. Budowa wewnętrznej linii elektroenergetycznej w ROD „Malinka”

Budżet Obywatelski 2020