Budżet obywatelski w MIEŚCIE ZGORZELEC na 2023 ROK

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wracają konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. – Zachęcamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę. W ten sposób możemy bezpośrednio wpływać na nasze najbliższe otoczenie. Swoje propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać do 31 lipca. Następnie do 31 sierpnia planowana jest weryfikacja zgodności zgłoszonych zadań z regulaminem. Ostateczne ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie planowane jest na 21 września, zaś samo głosowanie odbędzie się od 1 października do 14 października. Wyniki powinny zostać ogłoszone 20 października br.

Przypominamy ! Cały proces zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego odbędzie się wyłącznie za pomocą strony internetowej pod adresem bo.zgorzelec.eu 

Liczba osób popierających projekt to co najmniej 15 mieszkańców. Poza tym mamy wprowadzony tryb odwoławczy. Mieszkańcy, których projekt zostanie odrzucony, będą mogli się odwołać od tej decyzji. Będą mieć na to pięć dni od dnia opublikowania listy zadań.  

Uchwałę nr 415/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zgorzelec dotyczących realizacji projektu pod nazwą "Budżet obywatelski w mieście Zgorzelec w 2023 roku" Rada Miasta Zgorzelec przyjęła na sesji w dniu 12 maja 2022 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

  • zgłaszanie zadań 
  • weryfikacja wniosków   
  • publikacja zweryfikowanych zadań 
  • tryb odwoławczy od decyzji o niedopuszczeniu projektu zadania do głosowania
  • opublikowanie na stronie internetowej ostatecznego zestawienia projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie
  • głosowanie
  • ogłoszenie wyników 

Przypominamy zasady:

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy, na terenach będących własnością Miasta Zgorzelec oraz wydatków na realizację zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

Propozycje zadań może zgłosić:

a) każdy mieszkaniec Miasta Zgorzelec, który w dniu składania wniosku ukończył 13 lat,

b) organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie miasta Zgorzelec.

Propozycje zadań należy składać na formularzu online ( wyłącznie za pomocą strony internetowej ) zawierającym wszystkie informacje w nim wskazane.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie ) z podpisami minimum 15 osób, które są mieszkańcami Zgorzelca. Lista poparcia jest do pobrania na stronie w zakładce „o budżecie” > do pobrania lub Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec. )

Co można zgłaszać ?

Na przykład: remonty ulic i chodników, budowę elementów sportowych i rekreacyjnych, modernizację boisk, tras sportowych lub spacerowych, budowę lub rozbudowę już istniejących placów zabaw, modernizację terenów zielonych, nasadzenia zieleni, bądź programy aktywizacji społeczności lokalnej, czy edukacyjne… Zdaniem burmistrza Rafała Gronicza, od którego wyszła inicjatywa utworzenia budżetu obywatelskiego, mieszkańcom Zgorzelca na pewno nie zabraknie ciekawych pomysłów na wydanie tej części budżetowych pieniędzy. Dzięki obywatelskiej aktywności młodych w mieście powstał już przecież skate park i parkour park, a dzięki wskazówkom seniorów przybywa ławek. 

Jak wygrać budżet obywatelski ?

Warto nieco uważniej niż zwykle rozejrzeć się po najbliższym otoczeniu, porozmawiać ze znajomymi, zastanowić się co chcielibyśmy zmienić. Miasto przeznaczyło na ten cel 350 tysięcy złotych i do września czeka na pomysły.

Większość z nas bez trudu wskaże miejsca, które warto by uporządkować, urządzić lub nadać im nowy wymiar. A może mamy pomysł na zorganizowanie ciekawego wydarzenia np.: spotkania, czy wystawy ? Trawniki , skwery, place zabaw i rekreacji dla najmłodszych, starszych i najstarszych, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy integrujące lokalną społeczność, mieszkańców osiedla, czy ulicy… To tylko przykłady projektów, czy działań, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, bo ich pomysłodawcy nie wiedzieli np. jak je sfinansować. Teraz jednak warto je odkurzyć. Budżet obywatelski, to szansa na to, aby współdecydować o mieście, wpływać na to, aby głos i potrzeby różnych środowisk zostały zauważone. 

Sprawdź, w której grupie jesteś i złóż wniosek. Warto powalczyć o pieniądze dla swojego środowiska.

Zwyciężają przekonujący

Skoro jest pomysł, trzeba przekonać do niego innych. Najlepiej sąsiadów, znajomych i przyjaciół z pracy, ze szkoły, stowarzyszenia, podwórka… Na początek wystarczy 15 osób, które podpiszą listę poparcia naszego projektu. To nie powinno być trudne. Większą determinacją i pomysłowością będzie trzeba wykazać się później, kiedy projekt pomyślnie przejdzie weryfikację i zostanie wytypowany do ogólnomiejskiego głosowania. Poprzedzi je publiczna prezentacja, która w tym roku potrwa od 21 do 30 września. Trzeba dobrze wykorzystać ten czas i zadbać o wypromowanie projektu, przekonać do niego jak największą liczbę głosujących. Pomóc w tym mogą media społecznościowe, plakaty, ulotki, spotkania. Na pewno też potrzebne będzie wsparcie zgranego zespołu ludzi, którzy zaangażują się w walkę o głosy mieszkańców. To czy nasza propozycja znajdzie poparcie zależy przede wszystkim od tego, jak wiele osób się o niej dowie i jak wielu z nich się spodoba. 

Powodzenia !

Budżet Obywatelski na strona Biuletynu Informacji Publicznej