Budżet obywatelski w MIEŚCIE ZGORZELEC na 2024 ROK

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wracają konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. – Zachęcamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę. W ten sposób możemy bezpośrednio wpływać na nasze najbliższe otoczenie. Swoje propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać do 31 lipca. Następnie do 1września planowana jest weryfikacja zgodności zgłoszonych zadań z regulaminem. Ostateczne ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie planowane jest na 15 września, zaś samo głosowanie odbędzie się od 25 września do 2 października. Wyniki powinny zostać ogłoszone 3 października br.

Przypominamy ! Cały proces zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego odbędzie się wyłącznie za pomocą strony internetowej pod adresem bo.zgorzelec.eu 

Liczba osób popierających projekt to co najmniej 10 mieszkańców. Poza tym mamy wprowadzony tryb odwoławczy. Mieszkańcy, których projekt zostanie odrzucony, będą mogli się odwołać od tej decyzji. Będą mieć na to pięć dni od dnia opublikowania listy zadań.  

Uchwałę nr 526/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zgorzelec dotyczących realizacji projektu pod nazwą "Budżet obywatelski w mieście Zgorzelec w 2024 roku" Rada Miasta Zgorzelec przyjęła na sesji w dniu 25 maja 2023 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

  • zgłaszanie zadań 
  • weryfikacja zgłoszonych zadań   
  • publikacja zweryfikowanych zadań 
  • tryb odwoławczy od decyzji o niedopuszczeniu projektu zadania do głosowania
  • opublikowanie na stronie internetowej ostatecznego zestawienia projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie
  • głosowanie
  • ogłoszenie wyników 

Przypominamy zasady:

  • każdy mieszkaniec Miasta Zgorzelec, który w dniu składania wniosku ukończył 13 lat – i tutaj nowość - w przypadku składania wniosku przez osobę poniżej 18 roku życia konieczne jest dołączenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego dziecka,
  • zarejestrowana organizacja pozarządowa prowadząca działalność terenie miasta Zgorzelec.

Propozycje zadań należy składać na formularzu online ( wyłącznie za pomocą strony internetowej ) zawierającym wszystkie informacje w nim wskazane.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie ) z podpisami minimum 10 osób, które są mieszkańcami Zgorzelca. Lista poparcia jest do pobrania na stronie w zakładce „o budżecie” > do pobrania lub Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec. )

Budżet Obywatelski na strona Biuletynu Informacji Publicznej