Budżet obywatelski w MIEŚCIE ZGORZELEC na 2020 ROK

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Uchwałę nr 67/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zgorzelec dotyczących realizacji projektu pod nazwą "Budżet obywatelski w mieście Zgorzelec w 2020 roku" Rada Miasta Zgorzelec przyjęła na sesji w dniu 23 kwietnia 2019 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

  •     nabór zadań - do 28 czerwca,
  •     weryfikacja wniosków - od 1 lipca do 2 sierpnia,
  •     przygotowanie prezentacji zadań - od 5 do 16 sierpnia,
  •     publiczna prezentacja zadań - od 19 sierpnia do 6 września,
  •     głosowanie - od 9 do 20 września,
  •     ogłoszenie wyników - 30 września.

Przypominamy zasady:

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy, na terenach będących własnością Miasta Zgorzelec oraz wydatków na realizację zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

Propozycje zadań może zgłosić:

a) każdy mieszkaniec Miasta Zgorzelec, który w dniu składania wniosku ukończył 13 lat,

b) organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie miasta Zgorzelec.

Propozycje zadań należy składać na odpowiednim formularzu lub na formularzu zawierającym wszystkie informacje w nim wskazane;

do zgłoszonego zadania należy załączyć:

  • kalkulację szacunkową kosztów realizacji oraz kosztów jego późniejszego rocznego utrzymania
  • listę poparcia podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Zgorzelca, sporządzoną na odpowiednim formularzu - aktualne formularze w zakładce do pobrania

Druki aktualnych formularzy do pobrania ze strony bo.zgorzelec.eu lub w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec ( ul. Domańskiego 7) 

Co można zgłaszać ?

Na przykład: remonty ulic i chodników, budowę elementów sportowych i rekreacyjnych, modernizację boisk, tras sportowych lub spacerowych, budowę lub rozbudowę już istniejących placów zabaw, modernizację terenów zielonych, nasadzenia zieleni, bądź programy aktywizacji społeczności lokalnej, czy edukacyjne… Zdaniem burmistrza Rafała Gronicza, od którego wyszła inicjatywa utworzenia budżetu obywatelskiego, mieszkańcom Zgorzelca na pewno nie zabraknie ciekawych pomysłów na wydanie tej części budżetowych pieniędzy. Dzięki obywatelskiej aktywności młodych w mieście powstał już przecież skate park i parkour park, a dzięki wskazówkom seniorów przybywa ławek. 

Jak wygrać budżet obywatelski ?

W czerwcu warto nieco uważniej niż zwykle rozejrzeć się po najbliższym otoczeniu, porozmawiać ze znajomymi, zastanowić się co chcielibyśmy zmienić. Miasto przeznaczyło na ten cel 350 tysięcy złotych i do końca czerwca czeka na pomysły.

Większość z nas bez trudu wskaże miejsca, które warto by uporządkować, urządzić lub nadać im nowy wymiar. A może mamy pomysł na zorganizowanie ciekawego wydarzenia np.: spotkania, czy wystawy ? Trawniki , skwery, place zabaw i rekreacji dla najmłodszych, starszych i najstarszych, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy integrujące lokalną społeczność, mieszkańców osiedla, czy ulicy… To tylko przykłady projektów, czy działań, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, bo ich pomysłodawcy nie wiedzieli np. jak je sfinansować. Teraz jednak warto je odkurzyć. Budżet obywatelski, to szansa na to, aby współdecydować o mieście, wpływać na to, aby głos i potrzeby różnych środowisk zostały zauważone. 

Sprawdź, w której grupie jesteś i złóż wniosek. Warto powalczyć o pieniądze dla swojego środowiska.

Zwyciężają przekonujący

Skoro jest pomysł, trzeba przekonać do niego innych. Najlepiej sąsiadów, znajomych i przyjaciół z pracy, ze szkoły, stowarzyszenia, podwórka… Na początek wystarczy 30 osób, które podpiszą listę poparcia naszego projektu. To nie powinno być trudne. Większą determinacją i pomysłowością będzie trzeba wykazać się później, kiedy projekt pomyślnie przejdzie weryfikację i zostanie wytypowany do ogólnomiejskiego głosowania. Poprzedzi je publiczna prezentacja, która w tym roku potrwa od 19 sierpnia do 6 września. Trzeba dobrze wykorzystać ten czas i zadbać o wypromowanie projektu, przekonać do niego jak największą liczbę głosujących. Pomóc w tym mogą media społecznościowe, plakaty, ulotki, spotkania. Na pewno też potrzebne będzie wsparcie zgranego zespołu ludzi, którzy zaangażują się w walkę o głosy mieszkańców. To czy nasza propozycja znajdzie poparcie zależy przede wszystkim od tego, jak wiele osób się o niej dowie i jak wielu z nich się spodoba. 

Powodzenia !

Szczegółowe informacje, akty prawne, zasady i formularze dotyczące Budżetu Obywatelskiego 

Budżet Obywatelski na strona Biuletynu Informacji Publicznej