Budżet obywatelski w MIEŚCIE ZGORZELEC na 2020 ROK

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 06.05.2019 00:00
Zgłaszanie projektów 06.05.2019 00:00 28.06.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.07.2019 00:00 02.08.2019 23:59
Prezentacja projektów 19.08.2019 00:00
Głosowanie 09.09.2019 00:00 20.09.2019 23:59
Ogłoszenie wyników 30.09.2019 10:00