BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE ZGORZELEC na 2020 ROK

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 06.05.2019
Zgłaszanie projektów 06.05.2019 28.06.2019
Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.07.2019 02.08.2019
Prezentacja projektów 19.08.2019
Głosowanie 09.09.2019 20.09.2019
Ogłoszenie wyników 30.09.2019