ZGŁOŚ PROJEKT BO2020

Trwa nabór wniosków do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Zgorzelca. Na wnioski mieszkańców czekamy do 28 czerwca !

Wysokość budżetu partycypacyjnego na rok 2020 r. wynosi łącznie 350 tysięcy zł. To dokładnie tyle co przed rokiem. 

  1. BUDŻET MŁODYCH - 100 tys. zł na projekty zgłoszone przez mieszkańców z grupy wiekowej do 26 roku życia,
  2. BUDŻET DOJRZAŁYCH - 150 tys. zł na projekty zgłoszone przez mieszkańców z grupy wiekowej od 26 do 60 roku życia,
  3. BUDŻET DOŚWIADCZONYCH - 100 tys. zł na projekty zgłoszone przez mieszkańców w wieku powyżej 60. roku życia.

Gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - czyli "Co można zgłaszać ? " "Jak wygrać budżet obywatelski ?"

DO POBRANIA - formularz zgłoszeniowy, akty prawne, zasady 

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - harmonogram  

Wyniki weryfikacji zadań zgłoszonyhc do BO 2020 : Karta weryfikacji zadań złożonych do Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. wraz z uzasadnieniem dla projektów odrzuconych.