BO 2017

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH I EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (2017):

W RAMACH BUDŻETU MŁODYCH:

  • Integracyjny plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży - szacunkowy koszt projektu - 99 919.42 zł 

W RAMACH BUDŻETU DOJRZAŁYCH:

  • Akademia Bezpieczeństwa Kobiet - szacunkowy koszt projektu - 10 840.00 zł
  • Fitness rodzinny przy szkolnym placu zabaw przy SP nr 2 w Zgorzelcu- szacunkowy koszt projektu - 26 000.00 zł 
  • Przyszkolna wiata rowerowa - szacunkowy koszt projektu - 35 000.00 zł 

łączna kwota zadań przyjętych do realizacji – 71 840.00 zł

W RAMACH BUDŻETU DOŚWIADCZONYCH:

  • Wyposażenie pracowni komputerowej - szacunkowy koszt projektu – 15 000.00 zł 
  • Remont toalet w budynku Miejskiego Klubu Seniora- szacunkowy koszt projektu – 28 000.00 zł 
  • Zakup i montaż klimatyzacji- szacunkowy koszt projektu – 15 000.00 zł 
  • Naprawa zegara na budynku szkolnym- szacunkowy koszt projektu – 20 000.00 zł 
  • Renowacja podłogi w siedzibie PKPS w Zgorzelcu -szacunkowy koszt projektu – 4 000.00 zł

łączna kwota zadań przyjętych do realizacji – 82 000.00 zł

Budżet obywatelski 2017