BO 2018

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (2018):

W RAMACH BUDŻETU MŁODYCH :

  • brak projektów

W RAMACH BUDŻETU DOJRZAŁYCH :

  • Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu miejskiego - szacunkowy koszt projektu – 30 000 zł
  • Wykonanie placu zabaw dla dzieci - szacunkowy koszt projektu - 11 098,95 zł
  • Modernizacja ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych - szacunkowy koszt projektu - 28 299,85 zł
  • Zakup domków dla kotów wolnożyjących w parku im. A. Błachańca - szacunkowy koszt projektu – 2 795 zł

łączna kwota zadań przyjętych do realizacji – 72 193.80 zł

W RAMACH BUDŻETU DOŚWIADCZONYCH :

  • Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym - szacunkowy koszt projektu – 90 289.00 zł

 łączna kwota zadań przyjętych do realizacji – 90 289.00 zł

Budżet obywatelski 2018